ویژگی سینک های استیل البرز

1- بیش از 60 مدل سینک در طرح ها و ابعاد مختلف

2- اولین دارنده نشان استاندارد در ایران

3- استفاده از ورق استنلس استیل

4- دارای نوار آب بندی PU در سینک های توکار بدون نیاز به آب بندی اضافی

5- استفاده از بست های فلزی ایتالیایی جهت آب بندی مناسب کابینت

6- دارای عمق لگن 13 ، 16 ، 17 ، 18 و 21 سانتیمتر

7- ضخامت ورق سینک ها 0.5 ، 0.7 ، 0.8 میلیمتر

8- دارای 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - کریستال سفید

سینک ظرفشویی استیل البرز شیشه ای مدل کریستال سفید

27,996,000 ریال
20,157,120 ریال

ابعاد : 53 × 123 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - کریستال

سینک ظرفشویی استیل البرز شیشه ای مدل کریستال

25,903,000 ریال
18,650,160 ریال

ابعاد : 53 × 123 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 905

سینک ظرفشویی استیل البرز زیرصفحه ای مدل 905

20,860,000 ریال
15,019,200 ریال

ابعاد : 55 × 83.5 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 935

سینک ظرفشویی استیل البرز زیرصفحه ای مدل 935

15,523,000 ریال
11,176,560 ریال

ابعاد : 47 × 79.5 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 930

سینک ظرفشویی استیل البرز زیرصفحه ای مدل 930

10,516,000 ریال
7,571,520 ریال

ابعاد : 47.1 × 39.3 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 815_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 815_60

16,219,000 ریال
11,677,680 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 814_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 814_60

16,180,000 ریال
11,649,600 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 813_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 813_60

15,194,000 ریال
10,939,680 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 812_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 812_60

15,042,000 ریال
10,830,240 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 530_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 530_60

12,812,000 ریال
9,224,640 ریال

ابعاد : 60 × 140 سانتیمتر / عمق لگن : 16.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 736_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 736_60

12,617,000 ریال
9,084,240 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 735_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 735_60

12,617,000 ریال
9,084,240 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 734_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 734_60

12,617,000 ریال
9,084,240 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 725_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 725_60

12,515,000 ریال
9,010,800 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 21.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 614_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 614_60

11,629,000 ریال
8,372,880 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 725_50

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 725_50

11,103,000 ریال
7,994,160 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 16.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 611_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 611_60

10,963,000 ریال
7,893,360 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 612_50

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 612_50

10,479,000 ریال
7,544,880 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 16.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 610_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 610_60

10,398,000 ریال
7,486,560 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 610_50

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 610_50

10,157,000 ریال
7,313,040 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 16.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 608_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 608_60

10,011,000 ریال
7,207,920 ریال

ابعاد : 60 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 628_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 628_60

8,933,000 ریال
6,431,760 ریال

ابعاد : 60 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 618_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 618_60

8,374,000 ریال
6,029,280 ریال

ابعاد : 60 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 711_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 711_60

8,275,000 ریال
5,958,000 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 18.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 605_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 605_60

8,004,000 ریال
5,762,880 ریال

ابعاد : 60 × 65.5 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 215_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 215_60

6,118,000 ریال
4,404,960 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 16 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 214_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 214_60

6,118,000 ریال
4,404,960 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 16 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 270_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 270_60

5,910,000 ریال
4,255,200 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 260_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 260_60

5,844,000 ریال
4,207,680 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 270_50

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 270_50

5,258,000 ریال
3,785,760 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 165_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 165_60

4,120,000 ریال
2,966,400 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 16 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.5 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 165_50

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 165_50

3,875,000 ریال
2,790,000 ریال

ابعاد : 50 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 16 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.5 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 220_50

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 220_50

قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 220_60

سینک ظرفشویی استیل البرز روکار مدل 220_60

قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 815

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 815

15,153,000 ریال
10,910,160 ریال

ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 814

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 814

14,867,000 ریال
10,704,240 ریال

ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 813

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 813

14,203,000 ریال
10,226,160 ریال

ابعاد : 52 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 812

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 812

13,971,000 ریال
10,059,120 ریال

ابعاد : 52 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش و جامایع استیل / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 530

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 530

12,132,000 ریال
8,735,040 ریال

ابعاد : 50 × 132.5 سانتیمتر / عمق لگن : 16.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 733

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 733

11,907,000 ریال
8,573,040 ریال

ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 734

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 734

11,907,000 ریال
8,573,040 ریال

ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 735

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 735

11,907,000 ریال
8,573,040 ریال

ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 736

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 736

11,907,000 ریال
8,573,040 ریال

ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 540

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 540

11,100,000 ریال
7,992,000 ریال

ابعاد : 83 × 83 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 725

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 725

10,517,000 ریال
7,572,240 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 21.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 611

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 611

9,923,000 ریال
7,144,560 ریال

ابعاد : 51 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 614New

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 614New

9,793,000 ریال
7,050,960 ریال

ابعاد : 52 × 117 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 610

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 610

9,705,000 ریال
6,987,600 ریال

ابعاد : 51 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 608

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 608

9,591,000 ریال
6,905,520 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 510

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 510

9,509,000 ریال
6,846,480 ریال

ابعاد : 50 × 98.2 سانتیمتر / عمق لگن : 16.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 628

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 628

8,744,000 ریال
6,295,680 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 618

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 618

7,921,000 ریال
5,703,120 ریال

ابعاد : 50 × 80 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 605

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 605

7,704,000 ریال
5,546,880 ریال

ابعاد : 50 × 63 سانتیمتر / عمق لگن : 17.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 810

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 810

7,688,000 ریال
5,535,360 ریال

ابعاد : 50 × 60 سانتیمتر / عمق لگن : 16 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 214

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 214

6,518,000 ریال
4,692,960 ریال

ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 215

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 215

6,518,000 ریال
4,692,960 ریال

ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

سینک ظرفشویی استیل البرز - 270

سینک ظرفشویی استیل البرز توکار مدل 270

6,311,000 ریال
4,543,920 ریال

ابعاد : 51 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 13 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر / همراه با سبد آبکش ، تخته برش / 10 سال ضمانت

راهنمای انتخاب و خرید سینک ظرفشویی

معمولا در انتخاب سینک ظرفشویی مناسب معیارهایی از قبیل جنس ورق ، ضخامت ورق ، اندازه سینک ، شکل ظاهری ، عمق لگن ، چپ لگن یا راست لگن بودن می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

جنس ورق : معمولا جنس ورق سینک های ظرفشویی موجود در بازار از نوع استنلس استیل می باشد.

سمت لگن : در هنگام انتخاب سینک دقت داشته باشید که بسته به نوع قرار گیری و چیدمان وسایل آشپزخانه از قبیل اجاق گاز ممکن است سمت لگن سینک ظرفشویی شما نیز تغییر کند. معمولا همه سینک ها دارای لگن چپ و راست هستند.

ضخامت ورق و عمق لگن : معمولا سینک هایی با قیمت ارزان دارای ضخامت و عمق لگن کمتری می باشند بالعکس سینک هایی که از ضخامت و عمق لگن بیشتری برخوردار هستند گران تر هستند. از این جهت می توان سینک ها را به دو دسته فانتزی و نیمه فانتزی تقسیم بندی کرد بدین ترتیب سینک هایی که دارای ضخامت ورق (معمولا 0.6 میلیمتر) و عمق لگن کمتری(معمولا 13 الی 14 سانتیمتر) هستند به سینک های نیمه فانتزی و سینک هایی که دارای ضخامت ورق(معمولا 0.8 تا 1 میلیمتر) و عمق لگن (معمولا 17 تا 21 سانتیمتر) بیشتری هستند به سینک های فانتزی مشهور می باشند.


انواع سینک از لحاظ جنس


سینک استیل : پر کاربردترین سینک ظرفشویی می باشد. معمولا بدلیل قیمت مناسب ومعایب کمتر نسبت به دیگر سینک ها به انتخاب اول اکثر مشتریان بدل گردیده است .

سینک گرانیتی : جدیدترین نوع از سینک های ظرفشویی که معمولا از جنس اکرولیک و در رنگ بندی متنوع ساخته می شوند. این نوع سینک ها نسبت سینک های استیل و شیشه ای از ظاهر زیباتری برخوردار می باشند و به طبع قیمت آنها نیز از همه سینک های دیگر بیشتر است.

سینک شیشه ای : این نوع سینک ها از دو لایه تشکیل شده است بدین ترتیب که جنس لگن ها از استیل و جنس سینی از شیشه مقاوم ساخته شده است. این نوع سینک ها دارای ظاهری زیباتر نسبت به نوع استیل می باشند.


انواع سینک از لحاظ نوع نصب


سینک توکار : این نوع سینک ها دارای ظاهری زیباتر نسبت به نوع روکار هستند و نوع نصب آنها به گونه ای می باشد که صفحه کابینت برش خورده و سینک درون آن قرار می گیرد. تنها عیب این نوع سینک ها ، ریختن آب بر روی صفحه کابینت است. عرض این نوع سینک ها معمولا 50 سانتیمتر می باشد.

سینک روکار : این نوع سینک ها بدون برش صفحه کابینت ، بر روی کابینت قرار می گیرند و معمولا دارای عرض 60 سانتیمتر می باشند.

سینک زیرصفحه ای : برخی از سینک ها به گونه ای نصب می شوند که به اصطلاح به آنها سینک های زیر صفحه ای یا توکار گفته می شود. معمولا بر روی این نوع سینک ها ، سنگی که از قبل برش داده شده است قرار داده می شود.SteelAlborz kitchen stainless steel sink

سینک استیل البرز

سینک ظرفشویی استیل البرز

سینک روکار استیل البرز

سینک توکار استیل البرز

سینک شیشه ای استیل البرز

سینک زیر صفحه ای استیل البرز