سینک ظرفشویی بیمکث - 811

سینک ظرفشویی بیمکث شیشه ای مدل 811

قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 19 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 914

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 914

14,590,000 ریال
10,942,500 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 913

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 913

14,190,000 ریال
10,642,500 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 919

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 919

13,690,000 ریال
10,267,500 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 19 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 910

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 910

11,290,000 ریال
8,467,500 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 513

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 513

6,690,000 ریال
5,017,500 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 514

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 514

6,690,000 ریال
5,017,500 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 510

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 510

6,590,000 ریال
4,942,500 ریال

ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 516

سینک ظرفشویی بیمکث روکار مدل 516

6,490,000 ریال
4,867,500 ریال

ابعاد : 60 × 100 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 723

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 723

27,790,000 ریال
20,842,500 ریال

ابعاد : 51 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 2 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 722

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 722

18,890,000 ریال
14,167,500 ریال

ابعاد : 51 × 85 سانتیمتر / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 2 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 721

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 721

17,190,000 ریال
12,892,500 ریال

ابعاد : 51 × 79 سانتیمتر / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 2 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 915

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 915

14,990,000 ریال
11,242,500 ریال

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 917

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 917

14,990,000 ریال
11,242,500 ریال

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 912

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 912

14,090,000 ریال
10,567,500 ریال

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 920

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 920

13,390,000 ریال
10,042,500 ریال

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 19 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 720

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 720

12,190,000 ریال
9,142,500 ریال

ابعاد : 44 × 51 سانتیمتر / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 2 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 921

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 921

11,490,000 ریال
8,617,500 ریال

ابعاد : 50 × 122 سانتیمتر / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 911

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 911

10,890,000 ریال
8,167,500 ریال

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 19 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 515

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 515

6,790,000 ریال
5,092,500 ریال

ابعاد : 52 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 511

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 511

6,590,000 ریال
4,942,500 ریال

ابعاد : 50 × 122 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 512

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 512

6,590,000 ریال
4,942,500 ریال

ابعاد : 50 × 122 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 517

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 517

6,390,000 ریال
4,792,500 ریال

ابعاد : 50 × 102 سانتیمتر / عمق لگن : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 916

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 916

قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 22 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 610

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 610

قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر

سینک ظرفشویی بیمکث - 611

سینک ظرفشویی بیمکث توکار مدل 611

قیمت :
استعلام روز

ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن : 18 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.7 میلیمتر

راهنمای انتخاب و خرید سینک ظرفشویی

معمولا در انتخاب سینک ظرفشویی مناسب معیارهایی از قبیل جنس ورق ، ضخامت ورق ، اندازه سینک ، شکل ظاهری ، عمق لگن ، چپ لگن یا راست لگن بودن می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

جنس ورق : معمولا جنس ورق سینک های ظرفشویی موجود در بازار از نوع استنلس استیل می باشد.

سمت لگن : در هنگام انتخاب سینک دقت داشته باشید که بسته به نوع قرار گیری و چیدمان وسایل آشپزخانه از قبیل اجاق گاز ممکن است سمت لگن سینک ظرفشویی شما نیز تغییر کند. معمولا همه سینک ها دارای لگن چپ و راست هستند.

ضخامت ورق و عمق لگن : معمولا سینک هایی با قیمت ارزان دارای ضخامت و عمق لگن کمتری می باشند بالعکس سینک هایی که از ضخامت و عمق لگن بیشتری برخوردار هستند گران تر هستند. از این جهت می توان سینک ها را به دو دسته فانتزی و نیمه فانتزی تقسیم بندی کرد بدین ترتیب سینک هایی که دارای ضخامت ورق (معمولا 0.6 میلیمتر) و عمق لگن کمتری(معمولا 13 الی 14 سانتیمتر) هستند به سینک های نیمه فانتزی و سینک هایی که دارای ضخامت ورق(معمولا 0.8 تا 1 میلیمتر) و عمق لگن (معمولا 17 تا 21 سانتیمتر) بیشتری هستند به سینک های فانتزی مشهور می باشند.


انواع سینک از لحاظ جنس


سینک استیل : پر کاربردترین سینک ظرفشویی می باشد. معمولا بدلیل قیمت مناسب ومعایب کمتر نسبت به دیگر سینک ها به انتخاب اول اکثر مشتریان بدل گردیده است .

سینک گرانیتی : جدیدترین نوع از سینک های ظرفشویی که معمولا از جنس اکرولیک و در رنگ بندی متنوع ساخته می شوند. این نوع سینک ها نسبت سینک های استیل و شیشه ای از ظاهر زیباتری برخوردار می باشند و به طبع قیمت آنها نیز از همه سینک های دیگر بیشتر است.

سینک شیشه ای : این نوع سینک ها از دو لایه تشکیل شده است بدین ترتیب که جنس لگن ها از استیل و جنس سینی از شیشه مقاوم ساخته شده است. این نوع سینک ها دارای ظاهری زیباتر نسبت به نوع استیل می باشند.


انواع سینک از لحاظ نوع نصب


سینک توکار : این نوع سینک ها دارای ظاهری زیباتر نسبت به نوع روکار هستند و نوع نصب آنها به گونه ای می باشد که صفحه کابینت برش خورده و سینک درون آن قرار می گیرد. تنها عیب این نوع سینک ها ، ریختن آب بر روی صفحه کابینت است. عرض این نوع سینک ها معمولا 50 سانتیمتر می باشد.

سینک روکار : این نوع سینک ها بدون برش صفحه کابینت ، بر روی کابینت قرار می گیرند و معمولا دارای عرض 60 سانتیمتر می باشند.

سینک زیرصفحه ای : برخی از سینک ها به گونه ای نصب می شوند که به اصطلاح به آنها سینک های زیر صفحه ای یا توکار گفته می شود. معمولا بر روی این نوع سینک ها ، سنگی که از قبل برش داده شده است قرار داده می شود.Bimax kitchen stainless steel sink

سینک بیمکث

سینک ظرفشویی بیمکث

سینک روکار بیمکث

سینک توکار بیمکث

سینک شیشه ای بیمکث

سینک زیر صفحه ای بیمکث