ویژگی سینک های کن

1- بیش از 30 مدل در طرح ها و ابعاد مختلف

2- استفاده از ورق استنلس استیل 304

3- ضخامت ورق 0.8 میلیمتر

4- عمق لگن سینک های فانتزی 20 سانتیمتر و عمق لگن سینک های نیمه فانتزی 17 سانتیمتر می باشد

5- استفاده از بست نگهدارنده پرسی

6- 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 9041P

سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9041P

27,000,000 ریال
21,870,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 20 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : جامایع توکار / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 9022P

سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9022P

23,700,000 ریال
19,197,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 20 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 9032P

سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9032P

23,700,000 ریال
19,197,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 20 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 9052P

سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9052P

23,700,000 ریال
19,197,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 20 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 9062P

سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9062P

23,700,000 ریال
19,197,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 20 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 9072P

سینک ظرفشویی کن روکار مدل 9072P

23,700,000 ریال
19,197,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 20 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - CN104

سینک ظرفشویی کن توکار مدل CN104

60,300,000 ریال
49,318,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 104 سانتیمتر / عمق لگن : 25 سانتیمتر / عمق لگن جداشونده : 15 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / جنس ورق : استنلس استیل 304 / لوازم جانبی : جامایع ، سبد استیل ، آبچکان آلومینیومی ، لگن جداشونده استیل / گارانتی : 5 سال

سینک ظرفشویی کن - CN90

سینک ظرفشویی کن توکار مدل CN90

56,700,000 ریال
46,364,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 90 سانتیمتر / عمق لگن : 25 سانتیمتر / عمق لگن جداشونده : 15 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / جنس ورق : استنلس استیل 304 / لوازم جانبی : جامایع ، سبد استیل ، آبچکان آلومینیومی ، لگن جداشونده استیل / گارانتی : 5 سال

سینک ظرفشویی کن - CN74

سینک ظرفشویی کن توکار مدل CN74

50,500,000 ریال
41,285,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 74 سانتیمتر / عمق لگن : 25 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / جنس ورق : استنلس استیل 304 / لوازم جانبی : جامایع ، سبد استیل ، آبچکان آلومینیومی / گارانتی : 5 سال

سینک ظرفشویی کن - CN83

سینک ظرفشویی کن توکار مدل CN83

36,500,000 ریال
29,888,000 ریال

نوع نصب : توکار و روکار / ابعاد : 44 × 74 سانتیمتر / عمق لگن : 24 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / جنس ورق : استنلس استیل 304 / گارانتی : 5 سال

سینک ظرفشویی کن - 9031P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 9031P

27,000,000 ریال
21,870,000 ریال

نوع نصب : روکار / ابعاد : 60 × 120 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 20 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : جامایع توکار / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 8031P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8031P

25,200,000 ریال
20,412,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 20 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : جامایع توکار / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 8041P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8041P

25,200,000 ریال
20,412,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 52 × 116 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 20 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : جامایع توکار / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 8062P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8062P

21,900,000 ریال
17,739,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 20 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 8052P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8052P

21,900,000 ریال
17,739,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 20 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 8032P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8032P

21,900,000 ریال
17,739,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 20 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 8022P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8022P

21,900,000 ریال
17,739,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 20 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 8072P

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 8072P

21,900,000 ریال
17,739,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 20 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 6050

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 6050

18,900,000 ریال
15,309,000 ریال

نوع نصب : توکار ، روکار ، زیرصفحه ای / ابعاد : 50 × 60 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 4050

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 4050

18,500,000 ریال
14,985,000 ریال

نوع نصب : توکار ، روکار ، زیرصفحه ای / ابعاد : 50 × 40 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 7033

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 7033

18,100,000 ریال
14,661,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 52 × 101 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 14 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : تخته گوشت پلاستیکی و سبد پلاستیکی عمیق / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 4040

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 4040

16,900,000 ریال
13,689,000 ریال

نوع نصب : توکار ، روکار ، زیرصفحه ای / ابعاد : 40 × 40 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 7034

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 7034

16,400,000 ریال
13,284,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 52 × 101 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / لوازم جانبی : ژل براق کننده / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 4030

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 4030

15,800,000 ریال
12,798,000 ریال

نوع نصب : توکار ، روکار ، زیرصفحه ای / ابعاد : 30 × 40 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 438

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 438

12,900,000 ریال
10,449,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 17 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 437

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 437

12,900,000 ریال
10,449,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 17 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 439

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 439

12,900,000 ریال
10,449,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 17 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - 440

سینک ظرفشویی کن توکار مدل 440

12,900,000 ریال
10,449,000 ریال

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 120 سانتیمتر / عمق لگن کوچک : 17 سانتیمتر / عمق لگن بزرگ : 17 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / 5 سال ضمانت

سینک ظرفشویی کن - CN116

سینک ظرفشویی کن توکار مدل CN116

قیمت :
استعلام روز

نوع نصب : توکار / ابعاد : 50 × 116 سانتیمتر / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر / جنس ورق : استنلس استیل 304 / لوازم جانبی : جامایع و سبد استیل / گارانتی : 5 سال

راهنمای انتخاب و خرید سینک ظرفشویی

معمولا در انتخاب سینک ظرفشویی مناسب معیارهایی از قبیل جنس ورق ، ضخامت ورق ، اندازه سینک ، شکل ظاهری ، عمق لگن ، چپ لگن یا راست لگن بودن می تواند بسیار تعیین کننده باشد.

جنس ورق : معمولا جنس ورق سینک های ظرفشویی موجود در بازار از نوع استنلس استیل می باشد.

سمت لگن : در هنگام انتخاب سینک دقت داشته باشید که بسته به نوع قرار گیری و چیدمان وسایل آشپزخانه از قبیل اجاق گاز ممکن است سمت لگن سینک ظرفشویی شما نیز تغییر کند. معمولا همه سینک ها دارای لگن چپ و راست هستند.

ضخامت ورق و عمق لگن : معمولا سینک هایی با قیمت ارزان دارای ضخامت و عمق لگن کمتری می باشند بالعکس سینک هایی که از ضخامت و عمق لگن بیشتری برخوردار هستند گران تر هستند. از این جهت می توان سینک ها را به دو دسته فانتزی و نیمه فانتزی تقسیم بندی کرد بدین ترتیب سینک هایی که دارای ضخامت ورق (معمولا 0.6 میلیمتر) و عمق لگن کمتری(معمولا 13 الی 14 سانتیمتر) هستند به سینک های نیمه فانتزی و سینک هایی که دارای ضخامت ورق(معمولا 0.8 تا 1 میلیمتر) و عمق لگن (معمولا 17 تا 21 سانتیمتر) بیشتری هستند به سینک های فانتزی مشهور می باشند.


انواع سینک از لحاظ جنس


سینک استیل : پر کاربردترین سینک ظرفشویی می باشد. معمولا بدلیل قیمت مناسب ومعایب کمتر نسبت به دیگر سینک ها به انتخاب اول اکثر مشتریان بدل گردیده است .

سینک گرانیتی : جدیدترین نوع از سینک های ظرفشویی که معمولا از جنس اکرولیک و در رنگ بندی متنوع ساخته می شوند. این نوع سینک ها نسبت سینک های استیل و شیشه ای از ظاهر زیباتری برخوردار می باشند و به طبع قیمت آنها نیز از همه سینک های دیگر بیشتر است.

سینک شیشه ای : این نوع سینک ها از دو لایه تشکیل شده است بدین ترتیب که جنس لگن ها از استیل و جنس سینی از شیشه مقاوم ساخته شده است. این نوع سینک ها دارای ظاهری زیباتر نسبت به نوع استیل می باشند.


انواع سینک از لحاظ نوع نصب


سینک توکار : این نوع سینک ها دارای ظاهری زیباتر نسبت به نوع روکار هستند و نوع نصب آنها به گونه ای می باشد که صفحه کابینت برش خورده و سینک درون آن قرار می گیرد. تنها عیب این نوع سینک ها ، ریختن آب بر روی صفحه کابینت است. عرض این نوع سینک ها معمولا 50 سانتیمتر می باشد.

سینک روکار : این نوع سینک ها بدون برش صفحه کابینت ، بر روی کابینت قرار می گیرند و معمولا دارای عرض 60 سانتیمتر می باشند.

سینک زیرصفحه ای : برخی از سینک ها به گونه ای نصب می شوند که به اصطلاح به آنها سینک های زیر صفحه ای یا توکار گفته می شود. معمولا بر روی این نوع سینک ها ، سنگی که از قبل برش داده شده است قرار داده می شود.can kitchen stainless steel sink

سینک کن

سینک ظرفشویی کن

سینک روکار کن

سینک توکار کن

سینک شیشه ای کن

سینک زیر صفحه ای کن