آشنایی با گروه صنعتی مروارید

  راهنمای خرید توالت ایرانی

فروشگاه اینترنتی کیچن هودز توالت ایرانی مروارید را با 15درصد تخفیف در انواع مختلف به مشتریان گرامی عرضه می کند.


توالت ایرانی مروارید - نگین طبی سیفون دار

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل نگین طبی سیفون دار
قیمت :
12,359,000 ریال

طول : 579 میلیمتر / عرض : 489 میلیمتر / ارتفاع : 288 میلیمتر .

توالت ایرانی مروارید - نگین طبی بدون سیفون

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل نگین طبی بدون سیفون
قیمت :
8,891,000 ریال

طول : 584 میلیمتر / عرض : 490 میلیمتر / ارتفاع : 223 میلیمتر .

توالت ایرانی مروارید - طبی مگا

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل طبی مگا
قیمت :
8,457,500 ریال

طول : 612 میلیمتر / عرض : 525 میلیمتر / ارتفاع : 285 میلیمتر .

توالت ایرانی مروارید - کرون

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل کرون
قیمت :
7,913,500 ریال

طول : 590 میلیمتر / عرض : 460 میلیمتر / ارتفاع : 250 میلیمتر .

توالت ایرانی مروارید - موندیال

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل موندیال
قیمت :
7,650,000 ریال

طول : 612 میلیمتر / عرض : 520 میلیمتر / ارتفاع : 238 میلیمتر / ریم باز.

توالت ایرانی مروارید - طبی النا

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل طبی النا
قیمت :
7,471,500 ریال

طول : 585 میلیمتر / عرض : 451 میلیمتر / ارتفاع : 221 میلیمتر .

توالت ایرانی مروارید - الگانت گود ریم بسته

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل الگانت گود ریم بسته
قیمت :
7,310,000 ریال

طول : 589 میلیمتر / عرض : 450 میلیمتر / ارتفاع : 236 میلیمتر / ریم بسته .

توالت ایرانی مروارید - یاریس

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل یاریس
قیمت :
7,131,500 ریال

طول : 584 میلیمتر / عرض : 455 میلیمتر / ارتفاع : 212 میلیمتر / ریم بسته .

توالت ایرانی مروارید - الگانت تخت

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل الگانت تخت
قیمت :
6,961,500 ریال

طول : 591 میلیمتر / عرض : 454 میلیمتر / ارتفاع : 201 میلیمتر / ریم بسته .

توالت ایرانی مروارید - والنتینا تخت

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل والنتینا تخت
قیمت :
6,859,500 ریال

طول : 610 میلیمتر / عرض : 510 میلیمتر / ارتفاع : 240 میلیمتر / ریم بسته .

توالت ایرانی مروارید - پارمیدا

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل پارمیدا
قیمت :
6,689,500 ریال

طول : 588 میلیمتر / عرض : 462 میلیمتر / ارتفاع : 223 میلیمتر / ریم بسته .

توالت ایرانی مروارید - کریستال

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل کریستال
قیمت :
6,477,000 ریال

طول : 585 میلیمتر / عرض : 451 میلیمتر / ارتفاع : 221 میلیمتر / ریم بسته .

توالت ایرانی مروارید - رومینا تخت

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل رومینا تخت
قیمت :
6,477,000 ریال

طول : 508-585 میلیمتر / عرض : 411-460 میلیمتر / ارتفاع : 176-207 میلیمتر / ریم بسته .

توالت ایرانی مروارید - فیروزه گود

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل فیروزه گود
قیمت :
6,477,000 ریال

طول : 580 میلیمتر / عرض : 440 میلیمتر / ارتفاع : 270 میلیمتر .

توالت ایرانی مروارید - کلاسیک تخت

توالت ایرانی مروارید درجه1 مدل کلاسیک تخت
قیمت :
5,899,000 ریال

طول : 575 میلیمتر / عرض : 443 میلیمتر / ارتفاع : 214 میلیمتر .Morvarid toilet

توالت ایرانی مروارید

توالت زمینی مروارید

توالت زمینی چه مارکی خوبه

توالت

توالت آسیایی