آشنایی با گروه صنعتی پارس سرام

شرکت چینی بهداشتی پارس سرام با تولید توالت فرنگی ، روشویی ، روکابینتی ، توالت زمینی و سرشور یکی از تولید کننده های فعال در زمینه تولید چینی آلات بهداشتی در کشور می باشد.


  راهنمای خرید توالت ایرانی

فروشگاه اینترنتی کیچن هودز توالت ایرانی پارس سرام را با 17درصد تخفیف در انواع مختلف به مشتریان گرامی عرضه می کند.


توالت ایرانی پارس سرام - ویلما سیفون دار

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل ویلما سیفون دار
قیمت :
6,781,100 ریال

طول : 545 میلیمتر / عرض : 430 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / ریم بسته.

توالت ایرانی پارس سرام - تانیا گود طبی بدون ریم

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل تانیا گود طبی بدون ریم
قیمت :
4,897,000 ریال

طول : 325 میلیمتر / عرض : 250 میلیمتر / ارتفاع : 470 میلیمتر .

توالت ایرانی پارس سرام - توکا بدون ریم

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل توکا بدون ریم
قیمت :
4,897,000 ریال

طول : 325 میلیمتر / عرض : 250 میلیمتر / ارتفاع : 470 میلیمتر .

توالت ایرانی پارس سرام - اورینال روشویی دار

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل اورینال روشویی دار
قیمت :
4,805,700 ریال

طول : 450 میلیمتر / عرض : 430 میلیمتر / ارتفاع : 180 میلیمتر / طبی / بدون ریم.

توالت ایرانی پارس سرام - کردیا گود طبی ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل کردیا گود طبی ریم بسته
قیمت :
4,423,900 ریال

طول : 550 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / بدون ریم.

توالت ایرانی پارس سرام - تانیا گود طبی ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل تانیا گود طبی ریم بسته
قیمت :
4,415,600 ریال

طول : 550 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / بدون ریم.

توالت ایرانی پارس سرام - آرین ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل آرین ریم بسته
قیمت :
4,415,600 ریال

طول : 325 میلیمتر / عرض : 250 میلیمتر / ارتفاع : 470 میلیمتر .

توالت ایرانی پارس سرام - آتوسا گود ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل آتوسا گود ریم بسته
قیمت :
4,067,000 ریال

طول : 545 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 180 میلیمتر / ریم بسته.

توالت ایرانی پارس سرام - گلنار گود ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل گلنار گود ریم بسته
قیمت :
4,000,600 ریال

طول : 560 میلیمتر / عرض : 440 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / بدون ریم و ریم بسته.

توالت ایرانی پارس سرام - گلنار تخت ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل گلنار تخت ریم بسته
قیمت :
3,892,700 ریال

طول : 570 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / ریم بسته / سیفوندار.ParsCeram toilet

توالت ایرانی پارس سرام

توالت زمینی پارس سرام

توالت زمینی چه مارکی خوبه

توالت

توالت آسیایی