آشنایی با گروه صنعتی پارس سرام

شرکت چینی بهداشتی پارس سرام با تولید توالت فرنگی ، روشویی ، روکابینتی ، توالت زمینی و سرشور یکی از تولید کننده های فعال در زمینه تولید چینی آلات بهداشتی در کشور می باشد.


  راهنمای خرید توالت ایرانی

فروشگاه اینترنتی کیچن هودز توالت ایرانی پارس سرام را با 17درصد تخفیف در انواع مختلف به مشتریان گرامی عرضه می کند.


توالت ایرانی پارس سرام - اورینال روشویی دار

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل اورینال روشویی دار
قیمت :
استعلام روز

طول : 325 میلیمتر / عرض : 250 میلیمتر / ارتفاع : 470 میلیمتر .

توالت ایرانی پارس سرام - تخت طبی ریم لس

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل تخت طبی ریم لس
قیمت :
استعلام روز

طول : 450 میلیمتر / عرض : 430 میلیمتر / ارتفاع : 180 میلیمتر / طبی / بدون ریم.

توالت ایرانی پارس سرام - آتوسا ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل آتوسا ریم بسته
قیمت :
استعلام روز

طول : 545 میلیمتر / عرض : 430 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / ریم بسته.

توالت ایرانی پارس سرام - گلنار ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل گلنار ریم بسته
قیمت :
استعلام روز

طول : 545 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 180 میلیمتر / ریم بسته.

توالت ایرانی پارس سرام - ویلما سیفون دار

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل ویلما سیفون دار
قیمت :
استعلام روز

طول : 570 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / ریم بسته / سیفوندار.

توالت ایرانی پارس سرام - تانیا ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل تانیا ریم بسته
قیمت :
استعلام روز

طول : 560 میلیمتر / عرض : 440 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / بدون ریم و ریم بسته.

توالت ایرانی پارس سرام - کردیا طبی ریم بسته

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل کردیا طبی ریم بسته
قیمت :
استعلام روز

طول : 545 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / ریم بسته / طبی.

توالت ایرانی پارس سرام - توکا ریم لس

توالت ایرانی پارس سرام درجه1 مدل توکا ریم لس
قیمت :
استعلام روز

طول : 550 میلیمتر / عرض : 435 میلیمتر / ارتفاع : 220 میلیمتر / بدون ریم.ParsCeram toilet

توالت ایرانی پارس سرام

توالت زمینی پارس سرام

توالت زمینی چه مارکی خوبه

توالت

توالت آسیایی