توالت فرنگی بومرنگ - MJ45

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJ45

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - MJ58

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJ58

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - MJ66

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJ66

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - 1020

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 1020

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - MJ80

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJ80

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - MJ115

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJ115

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - 1030

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 1030

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - MJ65

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJ65

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - MJ63

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJ63

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - MJ76

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJ76

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - 2115

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 2115

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - MJ73

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJ73

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - MJ75

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJ75

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - 4850

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 4850

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - 4088

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 4088

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - T58

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل T58

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - 2206

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 2206

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - 2199

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 2199

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - MJCENTY

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJCENTY

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - 2050

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 2050

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - 2030

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 2030

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - 2020

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 2020

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - 2010

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 2010

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - 1303

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 1303

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - 1040

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 1040

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی بومرنگ - 1003

توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 1003

قیمت :
استعلام روز

راهنمای خرید توالت فرنگی

معیارهایی که باید هنگام خرید یک توالت فرنگی به آنها توجه داشت : سیستم تخلیه توالت فرنگی ، اندازه آکس تخلیه فرنگی ، سیستم فلاش و بیده فرنگی .

آکس تخلیه :

اندازه آکس توالت فرنگی معمولا عددی بین 20 تا 30 سانتیمتر می باشد. معمولا توالت فرنگی های موجود در بازار مخصوصا نوع وارداتی آنها دارای اندازه استاندارد 25 یا 30 سانتیمتر می باشند. برای مشخص شدن اندازه آکس توالت فرنگی ، باید فاصله دیواری که قسمت پشت توالت فرنگی به آن قرار می گیرد تا مرکز فاضلاب را اندازه گرفت.

سیستم فلاش :

سیستم فلاش توالت فرنگی نشان دهنده میزان حجم تخلیه آب می باشد. توالت فرنگی هایی که دارای سیستم فلاش دو زمانه هستند در واقع این قابلیت را دارند که در هنگام تخلیه آب ، حجم آب تخلیه شده را به دو شکل کم حجم و در حجم زیاد تخلیه کنند.

بیده (خودشور)

توالت فرنگی هایی که دارای سیستم خود شور یا بیده می باشند درون کاسه توالت فرنگی شیر آبی برای شستشو قرار داده می شود. بعضی از مدل های توالت فرنگی موجود دارای دو نوع بیده دار و بدون بیده هستند که در هنگام خرید باید به این قابلیت توجه داشت.

سیستم تخلیه

سیستم تخلیه ریزشی( Wash Down Flushing System )

در این سیستم تخلیه ، آب از داخل مخزن به لبه های داخلی کاسه فرنگی جاری می شود و سپس از منفذهایی که داخل کاسه توالت فرنگی تعبیه شده اند ، به سمت پایین ریزش می شوند و عمل شستشو از بالا و از لبه های فرنگی به سمت پایین انجام می گردد. عیب این سیستم تخلیه در آنست که حجم آب مصرف شده نسبتا بالا است.

سیستم تخلیه گردابی ( Vortex Flushing System )

در این سیستم تخلیه آب از داخل مخزن توالت فرنگی به درون بدنه نشیمنگاه رفته و از آنجا وارد کاسه فرنگی شده و با عمل چرخش که به صورت گردابی می باشد عمل تخلیه انجام می شود. حجم آب مصرفی و زمان تخلیه در سیستم گردابی از سیستم ریزشی بیشتر می باشد ولی میزان صدا ایجاد شده در هنگام تخلیه از سیستم ریزشی کمتر است.

سیستم تخلیه واترجت ( Water Jet Flushing System )

این سیستم تخلیه از جدیدترین سیستم های تخلیه می باشد که از روش شوتینگ استفاده می کند. در این سیستم علاوه بر دارا بودن سوراخ های سیستم ریزشی ، آب از طریق کانالی به شوتینگی که در عمق کاسه قرار داده شده است ، هدایت می شود و سپس عمل تخلیه با فشار انجام می شود. به عبارت دیگر این سیستم از سیستم تخلیه ریزشی برای شستشوی کاسه توالت فرنگی و از سیستم شوتینگ یا پرتاب برای تخلیه کامل توالت فرنگی استفاده می کند. حجم آب مصرفی و زمان مورد نیاز برای تخلیه در این سیستم کمتر از مدل های قبلی است. علاوه بر اینها صدای کم در هنگام تخلیه از مزیت های دیگر این نوع سیستم می باشد. سیستم های شوتینگ دار معمولا از مکانیزم تخلیه دو زمانه استفاده می کنند.

سیستم تخلیه توربوجت ( Jet Flushing System )

این سیستم تخلیه نیز همانند سیستم تخلیه واترجت از مکانیزم شوتینگ یا پرتاب بهره می گیرد. تفاوت سیستم تخلیه توربوجت با سیستم تخلیه واترجت در مکانیزیم شستشوی کاسه توالت فرنگی می باشد. همانطور که گفتیم در سیستم واترجت شستشوی کاسه توالت فرنگی همانند سیستم ریزشی انجام می شود ولی در سیستم توربوجت علاوه بر سیستم شوتینگی که در کف توالت فرنگی تعبیه شده است در بالای کاسه نیز دو سیستم شوتینگ دیگر قرار داده شده است که باعث می شود عمل تخلیه در مدت زمان کمتر و با مصرف آب کمتر در مقایسه با دیگر مدل ها صورت پذیرد.

Boomerang toilet

توالت فرنگی بومرنگ

توالت فرنگی دیواری بومرنگ

توالت فرنگی چه مارکی خوبه

توالت فرنگی تاشو

توالت فرنگی بیده