توالت فرنگی توتی - L2192

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L2192

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L089

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L089

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L100

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L100

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L110 بیده دار

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L110 بیده دار

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L142

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L142

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L163

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L163

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L238

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L238

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L322 بیده دار

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L322 بیده دار

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L340

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L340

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L435

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L435

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L3038

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L3038

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L3045

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L3045

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L3049

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L3049

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - G184G1

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل G184G1

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L286

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L286

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L705

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L705

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L706

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L706

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L771

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L771

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L806

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L806

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L841

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L841

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L867

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L867

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L3063

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L3063

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L184103G

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L184103G

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L184103RG

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L184103RG

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L806202G

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L806202G

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L867202G

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L867202G

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L867202RG

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L867202RG

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - H047A

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل H047A

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - H048A

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل H048A

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - H048B

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل H048B

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - H048B1

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل H048B1

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - H048B2

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل H048B2

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - H048B3

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل H048B3

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - H048B4

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل H048B4

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L02

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L02

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L048

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L048

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L186

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L186

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L322

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L322

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L511

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L511

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L863

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L863

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L890

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L890

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L1021

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L1021

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L1022

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L1022

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L2192بیده دار

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L2192بیده دار

قیمت :
استعلام روز

توالت فرنگی توتی - L163 بیده دار

توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L163 بیده دار

قیمت :
استعلام روز

راهنمای خرید توالت فرنگی

معیارهایی که باید هنگام خرید یک توالت فرنگی به آنها توجه داشت : سیستم تخلیه توالت فرنگی ، اندازه آکس تخلیه فرنگی ، سیستم فلاش و بیده فرنگی .

آکس تخلیه :

اندازه آکس توالت فرنگی معمولا عددی بین 20 تا 30 سانتیمتر می باشد. معمولا توالت فرنگی های موجود در بازار مخصوصا نوع وارداتی آنها دارای اندازه استاندارد 25 یا 30 سانتیمتر می باشند. برای مشخص شدن اندازه آکس توالت فرنگی ، باید فاصله دیواری که قسمت پشت توالت فرنگی به آن قرار می گیرد تا مرکز فاضلاب را اندازه گرفت.

سیستم فلاش :

سیستم فلاش توالت فرنگی نشان دهنده میزان حجم تخلیه آب می باشد. توالت فرنگی هایی که دارای سیستم فلاش دو زمانه هستند در واقع این قابلیت را دارند که در هنگام تخلیه آب ، حجم آب تخلیه شده را به دو شکل کم حجم و در حجم زیاد تخلیه کنند.

بیده (خودشور)

توالت فرنگی هایی که دارای سیستم خود شور یا بیده می باشند درون کاسه توالت فرنگی شیر آبی برای شستشو قرار داده می شود. بعضی از مدل های توالت فرنگی موجود دارای دو نوع بیده دار و بدون بیده هستند که در هنگام خرید باید به این قابلیت توجه داشت.

سیستم تخلیه

سیستم تخلیه ریزشی( Wash Down Flushing System )

در این سیستم تخلیه ، آب از داخل مخزن به لبه های داخلی کاسه فرنگی جاری می شود و سپس از منفذهایی که داخل کاسه توالت فرنگی تعبیه شده اند ، به سمت پایین ریزش می شوند و عمل شستشو از بالا و از لبه های فرنگی به سمت پایین انجام می گردد. عیب این سیستم تخلیه در آنست که حجم آب مصرف شده نسبتا بالا است.

سیستم تخلیه گردابی ( Vortex Flushing System )

در این سیستم تخلیه آب از داخل مخزن توالت فرنگی به درون بدنه نشیمنگاه رفته و از آنجا وارد کاسه فرنگی شده و با عمل چرخش که به صورت گردابی می باشد عمل تخلیه انجام می شود. حجم آب مصرفی و زمان تخلیه در سیستم گردابی از سیستم ریزشی بیشتر می باشد ولی میزان صدا ایجاد شده در هنگام تخلیه از سیستم ریزشی کمتر است.

سیستم تخلیه واترجت ( Water Jet Flushing System )

این سیستم تخلیه از جدیدترین سیستم های تخلیه می باشد که از روش شوتینگ استفاده می کند. در این سیستم علاوه بر دارا بودن سوراخ های سیستم ریزشی ، آب از طریق کانالی به شوتینگی که در عمق کاسه قرار داده شده است ، هدایت می شود و سپس عمل تخلیه با فشار انجام می شود. به عبارت دیگر این سیستم از سیستم تخلیه ریزشی برای شستشوی کاسه توالت فرنگی و از سیستم شوتینگ یا پرتاب برای تخلیه کامل توالت فرنگی استفاده می کند. حجم آب مصرفی و زمان مورد نیاز برای تخلیه در این سیستم کمتر از مدل های قبلی است. علاوه بر اینها صدای کم در هنگام تخلیه از مزیت های دیگر این نوع سیستم می باشد. سیستم های شوتینگ دار معمولا از مکانیزم تخلیه دو زمانه استفاده می کنند.

سیستم تخلیه توربوجت ( Jet Flushing System )

این سیستم تخلیه نیز همانند سیستم تخلیه واترجت از مکانیزم شوتینگ یا پرتاب بهره می گیرد. تفاوت سیستم تخلیه توربوجت با سیستم تخلیه واترجت در مکانیزیم شستشوی کاسه توالت فرنگی می باشد. همانطور که گفتیم در سیستم واترجت شستشوی کاسه توالت فرنگی همانند سیستم ریزشی انجام می شود ولی در سیستم توربوجت علاوه بر سیستم شوتینگی که در کف توالت فرنگی تعبیه شده است در بالای کاسه نیز دو سیستم شوتینگ دیگر قرار داده شده است که باعث می شود عمل تخلیه در مدت زمان کمتر و با مصرف آب کمتر در مقایسه با دیگر مدل ها صورت پذیرد.

Toti toilet

توالت فرنگی توتی

توالت فرنگی دیواری توتی

توالت فرنگی چه مارکی خوبه

توالت فرنگی تاشو

توالت فرنگی بیده