توالت فرنگی پارس سرام - تونی

توالت فرنگی پارس سرام درجه1 مدل تونی

10,254,111 ریال
8,715,994 ریال

طول : 650 میلیمتر / عرض : 370 میلیمتر / ارتفاع : 670 میلیمتر / اندازه آکس : 220 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - توکا

توالت فرنگی پارس سرام درجه1 مدل توکا

9,777,705 ریال
8,311,049 ریال

طول : 660 میلیمتر / عرض : 330 میلیمتر / ارتفاع : 670 میلیمتر / اندازه آکس : 300 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سوپرجت / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - نایس

توالت فرنگی پارس سرام درجه1 مدل نایس

9,051,230 ریال
7,693,546 ریال

طول : 580 میلیمتر / عرض : 330 میلیمتر / ارتفاع : 670 میلیمتر / اندازه آکس : 250 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - ژینوس

توالت فرنگی پارس سرام درجه1 مدل ژینوس

9,016,266 ریال
7,663,826 ریال

طول : 660 میلیمتر / عرض : 360 میلیمتر / ارتفاع : 670 میلیمتر / اندازه آکس : 250 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - تانیا

توالت فرنگی پارس سرام درجه1 مدل تانیا

8,631,170 ریال
7,336,495 ریال

طول : 0 میلیمتر / عرض : 0 میلیمتر / ارتفاع : 0 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - کارن

توالت فرنگی پارس سرام درجه1 مدل کارن

8,506,560 ریال
7,230,576 ریال

طول : 640 میلیمتر / عرض : 360 میلیمتر / ارتفاع : 680 میلیمتر / اندازه آکس : 250 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - دیبا

توالت فرنگی پارس سرام درجه1 مدل دیبا

7,896,115 ریال
6,711,698 ریال

طول : 630 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / ارتفاع : 640 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - شارلوت

توالت فرنگی پارس سرام درجه1 مدل شارلوت

7,357,502 ریال
6,253,877 ریال

طول : 660 میلیمتر / عرض : 340 میلیمتر / ارتفاع : 640 میلیمتر / اندازه آکس : 240 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : سه شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - صدف

توالت فرنگی پارس سرام درجه1 مدل صدف

6,277,325 ریال
5,335,726 ریال

طول : 620 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / ارتفاع : 540 میلیمتر / اندازه آکس : 200 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : تک شوتینگ / سیستم فلاش : دو زمانه / نوع درب : آرام بند

توالت فرنگی پارس سرام - ارکید

توالت فرنگی پارس سرام درجه1 مدل ارکید

5,537,214 ریال
4,706,632 ریال

طول : 580 میلیمتر / عرض : 410 میلیمتر / ارتفاع : 500 میلیمتر / اندازه آکس : 180 میلیمتر / مکانیزم تخلیه : ریزشی / سیستم فلاش : تک زمانه / نوع درب : آرام بند

راهنمای خرید توالت فرنگی

معیارهایی که باید هنگام خرید یک توالت فرنگی به آنها توجه داشت : سیستم تخلیه توالت فرنگی ، اندازه آکس تخلیه فرنگی ، سیستم فلاش و بیده فرنگی .

آکس تخلیه :

اندازه آکس توالت فرنگی معمولا عددی بین 20 تا 30 سانتیمتر می باشد. معمولا توالت فرنگی های موجود در بازار مخصوصا نوع وارداتی آنها دارای اندازه استاندارد 25 یا 30 سانتیمتر می باشند. برای مشخص شدن اندازه آکس توالت فرنگی ، باید فاصله دیواری که قسمت پشت توالت فرنگی به آن قرار می گیرد تا مرکز فاضلاب را اندازه گرفت.

سیستم فلاش :

سیستم فلاش توالت فرنگی نشان دهنده میزان حجم تخلیه آب می باشد. توالت فرنگی هایی که دارای سیستم فلاش دو زمانه هستند در واقع این قابلیت را دارند که در هنگام تخلیه آب ، حجم آب تخلیه شده را به دو شکل کم حجم و در حجم زیاد تخلیه کنند.

بیده (خودشور)

توالت فرنگی هایی که دارای سیستم خود شور یا بیده می باشند درون کاسه توالت فرنگی شیر آبی برای شستشو قرار داده می شود. بعضی از مدل های توالت فرنگی موجود دارای دو نوع بیده دار و بدون بیده هستند که در هنگام خرید باید به این قابلیت توجه داشت.

سیستم تخلیه

سیستم تخلیه ریزشی( Wash Down Flushing System )

در این سیستم تخلیه ، آب از داخل مخزن به لبه های داخلی کاسه فرنگی جاری می شود و سپس از منفذهایی که داخل کاسه توالت فرنگی تعبیه شده اند ، به سمت پایین ریزش می شوند و عمل شستشو از بالا و از لبه های فرنگی به سمت پایین انجام می گردد. عیب این سیستم تخلیه در آنست که حجم آب مصرف شده نسبتا بالا است.

سیستم تخلیه گردابی ( Vortex Flushing System )

در این سیستم تخلیه آب از داخل مخزن توالت فرنگی به درون بدنه نشیمنگاه رفته و از آنجا وارد کاسه فرنگی شده و با عمل چرخش که به صورت گردابی می باشد عمل تخلیه انجام می شود. حجم آب مصرفی و زمان تخلیه در سیستم گردابی از سیستم ریزشی بیشتر می باشد ولی میزان صدا ایجاد شده در هنگام تخلیه از سیستم ریزشی کمتر است.

سیستم تخلیه واترجت ( Water Jet Flushing System )

این سیستم تخلیه از جدیدترین سیستم های تخلیه می باشد که از روش شوتینگ استفاده می کند. در این سیستم علاوه بر دارا بودن سوراخ های سیستم ریزشی ، آب از طریق کانالی به شوتینگی که در عمق کاسه قرار داده شده است ، هدایت می شود و سپس عمل تخلیه با فشار انجام می شود. به عبارت دیگر این سیستم از سیستم تخلیه ریزشی برای شستشوی کاسه توالت فرنگی و از سیستم شوتینگ یا پرتاب برای تخلیه کامل توالت فرنگی استفاده می کند. حجم آب مصرفی و زمان مورد نیاز برای تخلیه در این سیستم کمتر از مدل های قبلی است. علاوه بر اینها صدای کم در هنگام تخلیه از مزیت های دیگر این نوع سیستم می باشد. سیستم های شوتینگ دار معمولا از مکانیزم تخلیه دو زمانه استفاده می کنند.

سیستم تخلیه توربوجت ( Jet Flushing System )

این سیستم تخلیه نیز همانند سیستم تخلیه واترجت از مکانیزم شوتینگ یا پرتاب بهره می گیرد. تفاوت سیستم تخلیه توربوجت با سیستم تخلیه واترجت در مکانیزیم شستشوی کاسه توالت فرنگی می باشد. همانطور که گفتیم در سیستم واترجت شستشوی کاسه توالت فرنگی همانند سیستم ریزشی انجام می شود ولی در سیستم توربوجت علاوه بر سیستم شوتینگی که در کف توالت فرنگی تعبیه شده است در بالای کاسه نیز دو سیستم شوتینگ دیگر قرار داده شده است که باعث می شود عمل تخلیه در مدت زمان کمتر و با مصرف آب کمتر در مقایسه با دیگر مدل ها صورت پذیرد.

ParsCeram toilet

توالت فرنگی پارس سرام

توالت فرنگی دیواری پارس سرام

توالت فرنگی چه مارکی خوبه

توالت فرنگی تاشو

توالت فرنگی بیده