روشویی کابینتی مزو - MZValentino

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZValentino
64,375,000 ریال
57,937,500 ریال

مدل : Valentino / عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 107 سانتیمتر / طول آینه : 64 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مزو - MZQueen

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZQueen
55,000,000 ریال
49,500,000 ریال

عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مزو - MZJulie

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZJulie
53,500,000 ریال
48,150,000 ریال

مدل : Julie / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 110 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مزو - MZMadrid

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZMadrid
52,500,000 ریال
47,250,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مزو - MZArtinBox

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZArtinBox
52,500,000 ریال
47,250,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مزو - MZRima

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZRima
51,875,000 ریال
46,687,500 ریال

عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 82 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مزو - MZNarsis

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZNarsis
48,750,000 ریال
43,875,000 ریال

مدل : Narsis / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مزو - MZOtis

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZOtis
47,500,000 ریال
42,750,000 ریال

مدل : Otis / عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 69.5 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23.5 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مزو - MZMonaco

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZMonaco
46,875,000 ریال
42,187,500 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مزو - MZHunter

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZHunter
46,875,000 ریال
42,187,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مزو - MZNatalie

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZNatalie
46,250,000 ریال
41,625,000 ریال

مدل : Natalie / عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 70-80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر.

روشویی کابینتی مزو - MZVento

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZVento
46,250,000 ریال
41,625,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مزو - MZNevada

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZNevada
46,250,000 ریال
41,625,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مزو - MZToronto

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZToronto
43,750,000 ریال
39,375,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 100 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مزو - MZSelena

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZSelena
42,500,000 ریال
38,250,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

روشویی کابینتی مزو - MZRonika

روشویی کابینتی مزو دیواری مدل MZRonika
41,250,000 ریال
37,125,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 72 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر .

صفحه 1 از 3 : 123


مزو با تولید کابینت های سرویس بهداشتی در طرح ها و رنگ بندی های متنوع یکی از شرکت های پیشرو در تولید کابینت های حمام و سرویس های بهداشتی می باشد. ورق استفاده شده در این کابینت ها از جنس پی وی سی با ضخامت 16 میلیمتر ، ضد زنگ ، ضد آب و دارای 4 لایه رنگ می باشد.جنس لولاها استیل ضد زنگ و برخی از سنگ های روشویی ساخت شرکت گلسار فارس و نوین سرام و برخی دیگر وارداتی می باشند.

basin cabinet

روشویی کابینتی مزو

روشویی کابینت دارمزو

روشویی سنگی