آشنایی با گروه صنعتی پارس سرام

شرکت چینی بهداشتی پارس سرام با تولید توالت فرنگی ، روشویی ، روکابینتی ، توالت زمینی و سرشور یکی از تولید کننده های فعال در زمینه تولید چینی آلات بهداشتی در کشور می باشد.


سنگ روشویی پارس سرام - السا70

سنگ روشویی پارس سرام درجه1  مدل  السا70
قیمت :
استعلام روز

طول : 700 میلیمتر / عرض : 400 میلیمتر / ارتفاع : 165 میلیمتر.

سنگ روشویی پارس سرام - رونیکا50

سنگ روشویی پارس سرام درجه1  مدل  رونیکا50
قیمت :
استعلام روز

طول : 480 میلیمتر / عرض : 345 میلیمتر / ارتفاع : 160 میلیمتر.

سنگ روشویی پارس سرام - تانیا45

سنگ روشویی پارس سرام درجه1  مدل  تانیا45
قیمت :
استعلام روز

طول : 460 میلیمتر / عرض : 255 میلیمتر / ارتفاع : 120 میلیمتر.ParsCeram wash basin

سنگ دستشویی پارس سرام

سنگ کابینت دستشویی پارس سرام

سنگ روکابینتی